הצתה מאוד מאוחרת

Date

רק עכשיו גיליתי שיש "רב מילים" ברשת. מביש, ואצטרך לבדוק את עצמי בקרוב, אבל הפיצ'ר הכי מענג שם הוא ההצעות לחריזה של כל מילה קיימת שאתם מזינים בחיפוש, והחלוקה הערכית לסוגי החרוזים, משובח, ראוי ועובר. פנטסטי איך הובסתי. טוב לכותבים שנסחפו בגל החריזה הנוכחי, (מעניין אם מאיה ארד מכירה את האתר), ובכלל פרקטי מאוד ומעשיר את השפה בדרך מרנינה.

 

הנה דוגמה, חיפשתי חרוז למילה התרכך:

 

חרוז משובח 
אֶזְדַּכֵּךְ, אֲזַכֵּךְ, אֲחַכֵּךְ, אֲסַכֵּךְ, אֲרַכֵּךְ, אֲשַׁכֵּךְ, אֶתְחַכֵּךְ, אֶתְרַכֵּךְ, הִזְדַּכֵּךְ, הִתְחַכֵּךְ, זַכֵּךְ, חַכֵּךְ, יִזְדַּכֵּךְ, יְזַכֵּךְ, יְחַכֵּךְ, יְסַכֵּךְ, יְרַכֵּךְ, יְשַׁכֵּךְ, יִתְחַכֵּךְ, יִתְרַכֵּךְ, לְהִזְדַּכֵּךְ, לְהִתְחַכֵּךְ, לְהִתְרַכֵּךְ, לְזַכֵּךְ, לְחַכֵּךְ, לְסַכֵּךְ, לְרַכֵּךְ, לְשַׁכֵּךְ, מִזְדַּכֵּךְ, מְזַכֵּךְ, מְחַכֵּךְ, מְסַכֵּךְ, מְרַכֵּךְ, מְרַכֵּך, מְשַׁכֵּךְ, מִתְחַכֵּךְ, מִתְרַכֵּךְ, נִזְדַּכֵּךְ, נְזַכֵּךְ, נְחַכֵּךְ, נְסַכֵּךְ, נְרַכֵּךְ, נְשַׁכֵּךְ, נִתְחַכֵּךְ, נִתְרַכֵּךְ, סַכֵּךְ, רַכֵּךְ, שַׁכֵּךְ, תִּזְדַּכֵּךְ, תְּזַכֵּךְ, תְּחַכֵּךְ, תְּסַכֵּךְ, תְּרַכֵּךְ, תְּשַׁכֵּךְ, תִּתְחַכֵּךְ, תִּתְרַכֵּךְ

חרוז ראוי  
זִכֵּךְ, חִכֵּךְ, סִכֵּךְ, רִכֵּךְ, שִׁכֵּךְ

חרוז עובר  
אֲבָרֵךְ, אַבְרֵךְ, אֲגַחֵךְ, אֲדַכְדֵּךְ, אֶדָּרֵךְ, אֲהַלֵּךְ, אֵהָפֵךְ, אֲחַיֵּךְ, אֲחַנֵּךְ, אֵחָתֵךְ, אֲחַתֵּךְ, אִיֵּךְ, אֲלַחֵךְ, אֵלֵךְ, אֲלַכְלֵךְ, אֶמָּלֵךְ, אֶמָּעֵךְ, אֶמָּשֵׁךְ, אֲנַסֵּךְ, אֶנָּשֵׁךְ, אֲסַבֵּךְ, אֲסוֹכֵךְ, אֲסַכְסֵךְ, אֶסָּמֵךְ, אֶסָּרֵךְ, אֶסְתַּבֵּךְ, אֶסְתַּכְסֵךְ, אֶסְתַּמֵּךְ, אֶסְתָּרֵךְ, אֵעָרֵךְ, אֶצְטָרֵךְ, אֲרַתֵּךְ, אֲשַׁדֵּךְ, אֲשַׁיֵּךְ, אֲשַׁכְשֵׁךְ, אֲשַׁעְרֵךְ, אֶשָּׁפֵךְ, אֶשָּׂרֵךְ, אֲשָׂרֵךְ, אֶשְׁתַּדֵּךְ, אֶשְׁתַּיֵּךְ, אֶשְׁתַּכְשֵׁךְ, אֶשְׁתַּפֵּךְ, אֶשְׂתָּרֵךְ, אֲתַאֲרֵךְ, אֶתְבָּרֵךְ, אֲתַדְרֵךְ, אֶתְהַלֵּךְ, אֶתְהַפֵּךְ, אֲתַוֵּךְ, אֶתְחַיֵּךְ, אֶתְחַנֵּךְ, אֶתְלַכְלֵךְ, אֶתָּמֵךְ, אֶתְמַעֵךְ, אֶתְנַמֵּךְ, אֲתַסְבֵּךְ, בָּרֵךְ, בֵּרֵךְ, גַּחֵךְ, גִּחֵךְ, דּוֹעֵךְ, דּוֹרֵךְ, דַּכְדֵּךְ, דִּכְדֵּךְ, הַאֲרֵךְ, הָבֵךְ, הַבְרֵךְ, הִדָּרֵךְ, הַדְרֵךְ, הוֹלֵךְ, הוֹפֵךְ, הַחְשֵׁךְ, הִלֵּךְ, הַמְלֵךְ, הִמָּלֵךְ, הֶמְשֵׁךְ, הַמְשֵׁךְ, הִמָּשֵׁךְ, הַנְמֵךְ, הַסְמֵךְ, הִסְתַּבֵּךְ, הִסְתַּכְסֵךְ, הִסְתַּמֵּךְ, הִסְתָּרֵךְ, הֵעָרֵךְ, הַעֲרֵךְ, הִפֵּךְ, הַפְרֵךְ, הִצְטָרֵךְ, הַרְבֵּךְ, הַשְׁלֵךְ, הִשְׁתַּדֵּךְ, הִשְׁתַּיֵּךְ, הִשְׁתַּכְשֵׁךְ, הִשְׁתַּפֵּךְ, הִשְׂתָּרֵךְ, הִתְאַבֵּךְ, הִתְאָרֵךְ, הִתְבָּרֵךְ, הִתְהַלֵּךְ, הִתְהַפֵּךְ, הִתְחַיֵּךְ, הִתְחַנֵּךְ, הַתֵּךְ, הִתְלַכְלֵךְ, הִתְמַעֵךְ, הִתְמַשֵּׁךְ, הִתְנַמֵּךְ, הִתְרַתֵּךְ, חוֹכֵךְ, חוֹנֵךְ, חוֹסֵךְ, חוֹרֵךְ, חוֹשֵׂךְ, חוֹתֵךְ, חַיֵּךְ, חִיֵּךְ, חֵךְ, חַנֵּךְ, חִנֵּךְ, חָשֵׁךְ, חַתֵּךְ, חִתֵּךְ, יְאַיֵּךְ, יְבָרֵךְ, יְגַחֵךְ, יְדַכְדֵּךְ, יִדָּרֵךְ, יְהַלֵּךְ, יֵהָפֵךְ, יְחַיֵּךְ, יְחַנֵּךְ, יֵחָנֵךְ, יֵחָסֵךְ, יֵחָרֵךְ, יְחַתֵּךְ, יֵחָתֵךְ, יִכָּרֵךְ, יְלַחֵךְ, יֵלֵךְ, יְלַכְלֵךְ, יִמָּלֵךְ, יְמַסֵּךְ, יִמָּסֵךְ, יִמָּעֵךְ, יִמָּשֵׁךְ, יִנָּסֵךְ, יְנַסֵּךְ, יִנָּשֵׁךְ, יְנַשֵּׁךְ, יְסַבֵּךְ, יְסוֹכֵךְ, יְסַכְסֵךְ, יִסָּמֵךְ, יִסָּרֵךְ, יִסְתַּבֵּךְ, יִסְתַּכְסֵךְ, יִסְתַּמֵּךְ, יִסְתָּרֵךְ, יֵעָרֵךְ, יְפַכְפֵּךְ, יִצְטָרֵךְ, יָרֵךְ, יְרַתֵּךְ, יְשַׁדֵּךְ, יְשַׁיֵּךְ, יְשַׁכְשֵׁךְ, יְשַׁעְרֵךְ, יִשָּׁפֵךְ, יִשָּׂרֵךְ, יְשָׂרֵךְ, יִשְׁתַּדֵּךְ, יִשְׁתַּיֵּךְ, יִשְׁתַּכְשֵׁךְ, יִשְׁתַּפֵּךְ, יִשְׂתָּרֵךְ, יִתְאַבֵּךְ, יִתְאָרֵךְ, יְתַאֲרֵךְ, יִתְבָּרֵךְ, יְתַדְרֵךְ, יִתְהַלֵּךְ, יִתְהַפֵּךְ, יְתַוֵּךְ, יִתְחַיֵּךְ, יִתְחַנֵּךְ, יִתְחַתֵּךְ, יִתְלַכְלֵךְ, יִתָּמֵךְ, יִתְמַעֵךְ, יִתְמַשֵּׁךְ, יִתְנַמֵּךְ, יְתַסְבֵּךְ, יִתְרַתֵּךְ, כּוֹרֵךְ, לְאַיֵּךְ, לְבָרֵךְ, לְגַחֵךְ, לְדַכְדֵּךְ, לְהִדָּרֵךְ, לְהֵהָפֵךְ, לְהֵחָנֵךְ, לְהֵחָסֵךְ, לְהֵחָרֵךְ, לְהֵחָתֵךְ, לְהִכָּרֵךְ, לְהַלֵּךְ, לְהִמָּלֵךְ, לְהִמָּסֵךְ, לְהִמָּעֵךְ, לְהִמָּשֵׁךְ, לְהִנָּסֵךְ, לְהִנָּשֵׁךְ, לְהִנָּתֵךְ, לְהִסָּמֵךְ, לְהִסָּרֵךְ, לְהִסְתַּבֵּךְ, לְהִסְתַּכְסֵךְ, לְהִסְתַּמֵּךְ, לְהִסְתָּרֵךְ, לְהֵעָרֵךְ, לְהִצְטָרֵךְ, לְהִשָּׁפֵךְ, לְהִשָּׂרֵךְ, לְהִשְׁתַּדֵּךְ, לְהִשְׁתַּיֵּךְ, לְהִשְׁתַּכְשֵׁךְ, לְהִשְׁתַּפֵּךְ, לְהִשְׂתָּרֵךְ, לְהִתְאַבֵּךְ, לְהִתְאָרֵךְ, לְהִתְבָּרֵךְ, לְהִתְהַלֵּךְ, לְהִתְהַפֵּךְ, לְהִתְחַיֵּךְ, לְהִתְחַנֵּךְ, לְהִתְחַתֵּךְ, לְהִתְלַכְלֵךְ, לְהִתָּמֵךְ, לְהִתְמַעֵךְ, לְהִתְמַשֵּׁךְ, לְהִתְנַמֵּךְ, לְהִתְרַתֵּךְ, לוֹחֵךְ, לְחַיֵּךְ, לִחֵךְ, לְחַנֵּךְ, לְחַתֵּךְ, לֵךְ, לַכְלֵךְ, לִכְלֵךְ, לְלַחֵךְ, לְלַכְלֵךְ, לְמַסֵּךְ, לְנַסֵּךְ, לְנַשֵּׁךְ, לְסַבֵּךְ, לְסוֹכֵךְ, לְסַכְסֵךְ, לְפַכְפֵּךְ, לְרַתֵּךְ, לְשַׁדֵּךְ, לְשַׁיֵּךְ, לְשַׁכְשֵׁךְ, לְשַׁעְרֵךְ, לְשָׂרֵךְ, לְתַאֲרֵךְ, לְתַדְרֵךְ, לְתַוֵּךְ, לְתַסְבֵּךְ, מְאַיֵּךְ, מְבָרֵךְ, מְגַחֵךְ, מְדַכְדֵּךְ, מְהַלֵּךְ, מוֹלֵךְ, מוֹסֵךְ, מוֹעֵךְ, מוֹשֵׁךְ, מְחַיֵּךְ, מְחַנֵּךְ, מְחַתֵּךְ, מְלַחֵךְ, מְלַכְלֵךְ, מְמַסֵּךְ, מַמְעֵךְ, מְנַסֵּךְ, מְנַשֵּׁךְ, מְסַבֵּךְ, מְסוֹכֵךְ, מִסֵּךְ, מְסַכְסֵךְ, מִסְתַּבֵּךְ, מִסְתַּכְסֵךְ, מִסְתַּמֵּךְ, מִסְתָּרֵךְ, מְפַכְפֵּךְ, מְפָרֵךְ, מִצְטָרֵךְ, מְרַתֵּךְ, מְשַׁדֵּךְ, מְשַׁיֵּךְ, מְשַׁכְשֵׁךְ, מְשַׁעְרֵךְ, מַשׁ
ְפֵּךְ, מְשָׂרֵךְ, מִשְׁתַּדֵּךְ, מִשְׁתַּיֵּךְ, מִשְׁתַּכְשֵׁךְ, מִשְׁתַּפֵּךְ, מִשְׂתָּרֵךְ, מִתְאַבֵּךְ, מִתְאָרֵךְ, מְתַאֲרֵךְ, מִתְבָּרֵךְ, מְתַדְרֵךְ, מִתְהַלֵּךְ, מִתְהַפֵּךְ, מְתַוֵּךְ, מִתְחַיֵּךְ, מִתְחַנֵּךְ, מִתְחַתֵּךְ, מִתְלַכְלֵךְ, מִתְמַעֵךְ, מִתְמַשֵּׁךְ, מִתְנַמֵּךְ, מְתַסְבֵּךְ, מִתְרַתֵּךְ, נְבָרֵךְ, נְגַחֵךְ, נְדַכְדֵּךְ, נִדָּרֵךְ, נְהַלֵּךְ, נֵהָפֵךְ, נוֹסֵךְ, נוֹשֵׁךְ, נְחַיֵּךְ, נְחַנֵּךְ, נְחַתֵּךְ, נֵחָתֵךְ, נְלַחֵךְ, נֵלֵךְ, נְלַכְלֵךְ, נִמָּלֵךְ, נִמָּעֵךְ, נִמָּשֵׁךְ, נְנַסֵּךְ, נִנָּשֵׁךְ, נְסַבֵּךְ, נְסוֹכֵךְ, נַסֵּךְ, נִסֵּךְ, נְסַכְסֵךְ, נִסָּמֵךְ, נִסָּרֵךְ, נִסְתַּבֵּךְ, נִסְתַּכְסֵךְ, נִסְתַּמֵּךְ, נִסְתָּרֵךְ, נֵעָרֵךְ, נִצְטָרֵךְ, נְרַתֵּךְ, נְשַׁדֵּךְ, נְשַׁיֵּךְ, נִשֵּׁךְ, נְשַׁכְשֵׁךְ, נְשַׁעְרֵךְ, נִשָּׁפֵךְ, נִשָּׂרֵךְ, נְשָׂרֵךְ, נִשְׁתַּדֵּךְ, נִשְׁתַּיֵּךְ, נִשְׁתַּכְשֵׁךְ, נִשְׁתַּפֵּךְ, נִשְׂתָּרֵךְ, נְתַאֲרֵךְ, נִתְבָּרֵךְ, נְתַדְרֵךְ, נִתְהַלֵּךְ, נִתְהַפֵּךְ, נְתַוֵּךְ, נִתְחַיֵּךְ, נִתְחַנֵּךְ, נִתְחַתֵּךְ, נִתְלַכְלֵךְ, נִתָּמֵךְ, נִתְמַעֵךְ, נִתְנַמֵּךְ, נְתַסְבֵּךְ, סִבֵּךְ, סַבֵּךְ, סוֹכֵךְ, סוֹמֵךְ, סִכְסֵךְ, סַכְסֵךְ, עוֹרֵךְ, פִּכְפֵּךְ, פְרֵח, צוֹרֵךְ, רוֹבֵךְ, רִתֵּךְ, רַתֵּךְ, שַׁדֵּךְ, שִׁדֵּךְ, שׁוֹכֵךְ, שׂוֹרֵךְ, שֵׁיח', שִׁיֵּךְ, שַׁיֵּךְ, שֵׁיךְ, שִׁכְשֵׁךְ, שַׁכְשֵׁךְ, שַׁעְרֵךְ, שִׁעְרֵךְ, שָׂרֵךְ, תִּאֲרֵךְ, תַּאֲרֵךְ, תְּבָרֵךְ, תְּגַחֵךְ, תְּדַכְדֵּךְ, תִּדְרֵךְ, תַּדְרֵךְ, תִּדָּרֵךְ, תְּהַלֵּךְ, תֵּהָפֵךְ, תַּוֵּךְ, תִּוֵּךְ, תּוֹמֵךְ, תְּחַיֵּךְ, תְּחַנֵּךְ, תְּחַתֵּךְ, תֵּחָתֵךְ, תְּלַחֵךְ, תֵּלֵךְ, תְּלַכְלֵךְ, תִּמָּלֵךְ, תִּמָּעֵךְ

עוד
פוסטים