ללכוד את הכלב השחור

Date

בגיל חמש הוא הגיע לילדות שלי
כלב שחור ואילם
נושך ונושך בבשר הטרום נערי
פיו מלא בכדוריות האחרונות של אי הידיעה
שנשרו ממני.
הוא לימד אותי לשתות את הדמעות מבפנים
עוד לפני המבול
ובתמורה נתתי לו את העצמות הדשנות ביותר בביוגרפיה שלי.
הם לא הצליחו למנוע
את הטרף
החוזר ונשנה כל השנים אחר כך.
הם לא ניסו.
אבל בסוף ידעתי 
המילה היא קולר החופש שלי

 

 

עוד
פוסטים