עוגן

Date

אני לא מציעה לך
חוף מבטחים.
מעולם לא ידעתי איך לרתק עוגן
של איש
מבלי שיצוף בסוף הזרם
בועט וכועס, פולט מפיו את בוצת המים החמים של התחתית.
את ההתנגדות לתנועה
המסתי במלח התשוקה הצורב
הטבעתי בו אלף טקסי יום יום
וחמישים אלף חסכונות
שימורים לימי סגריר.
שוט עכשיו.

עוד
פוסטים