הכרה, הודאה

Date

הבית נרדם

נשימותיו מזייפות שלווה

זרמי התודעה של הישנים כאן

טורקים דלתות מעוצמת ההדף,

מתנגשים בדיאלוג נואש.

מתוך ההכרה החשמלית שלי

משתחררת הודאה

 

 

 

עוד
פוסטים