רקוויאם למילים

Date

מכיוון שהיה זה יקום של מילים

זה כל מה ש

הן עצמן נפחו נשמתן.

שורות שורות

מסכים שחורים

מילים כבויות

לידן קברים.

זה אינו מוות יפה, הוא אילם

הספד זה

יכלה את עצמו בעקבותיהן

 

 

עוד
פוסטים