בכביש הסרק

Date

ליום הולדתי החרישי
הוא מאחל לי שקט נפשי
שקט. אתם שומעים?
ואני נמחקת
#2
חסד הכתיבה ניגף מפניי
כשאני מעבירה הילוכים ומשסעת נתיבים
בכביש הסרק היומיומי
המרת אותי בנזיד עדשים שחורות במלח גס
ושמנת מאה אחוזים
מרר החסד,
(כתב לי במכתב בדואר אלקטרוני)
היה גם דג! אני מוסיפה
#3
ברחוב הזה נרצחתי אין סוף פעמים
כשחיפשתי אותך

עוד
פוסטים