בלשון נקבה

Date

כמה אני כמהה
שמישהו יחתוך לי עגבנייה
יפרוס לי מהלחם הכהה
יכסה אותו גבינה
אחר כך יפשיט, ישטוף אותי
יחתל.
ישא אותי, כרוכה
תקרא סיפור
תכבה את האור
תגרש את החושך
בכל פעם שארצה שתחזור

עוד
פוסטים