הילדים כקניין, וגם המתגרשת. טור בNRG

Date

טור שעלה היום בנושא המלצות ועדת שניט.

עוד
פוסטים