לכל האמהות, בין שבע לשמונה

Date

לכל האמהות
שכל ערב בין שבע לשמונה
נכתשות.
לכל האמהות
בשמונה וחצי עדיין נזעקות
למיטות תובעניות
שבעלן מגיע הביתה
מחבק את התינוקות
ואותן פחות.
בתשע וחצי נמחקות
מקפלות תשוקות לארונות

עוד
פוסטים