תדר התקווה הגדולה

Date

בתי מתערסלת אל גב אביה במיטת ההורים
עורה העירום
נמוך בטון בהיר אחד ממנו;
תום הבעתה

 

מביס כל דבר שיש בו מין ועצב,
שגרה והשלמה מזדככות דרכה.
היא מדקלמת: "חיפושיתי קטנטנה ומסכנה
היא כל כך רוצה לברוח,
אין לה כוח!"
וקולה גבוה אוקטבה אחת
בתדר התקווה הצרופה.
זוהי הרמוניה

עוד
פוסטים