מהפלנטה של המשפחות השמחות

Date

ממקום משכבי בגולה בהרצליה

מדשאות אינסופיות, ורחובות בלי שמות

מהפלנטה של המשפחות השמחות

ששברה את כף רגלי על גאוותה מדרכות;

אני מתגעגעת ועורגת

לתל אביב המכוערת, הנוטשת.

לזוהמת הכוונות

לסדקים הנפערים בפינות.

לאישה החוצה את כביש אלנבי סתורת איברים

תרה אחרי מניעים זרים.

ללהקות הכלבים

מרחרחי פי הטבעת של משוררים בכירים.
ואליך

עוד
פוסטים