המיטה רועדת

Date

בחמש חמישים סוף לילה
המיטה רועדת.
נשימות הבית נוקשות בעורפי
ויש להכחיש את הריח הזה.
חיכוך גלגלי רכבת שחר ראשונה
במסילת הפלדה
קרובה כדי אחיזה
כדי רמיסה – – –
המיטה רועדת.
לעצור את דהירת היום
אני מבקשת
להחזיק בקרניו
להכניעו.
להסיט תריסים בפני האור המתגנב
ונוגח
חומס רגעים אחרונים
של צלילות טהורה.
התעוררתי;
איפה הכפפות שלי

עוד
פוסטים