מסלוּלים

Date

ספונה בחדר שצבעיו דוהים
והוא מתכווץ איתה
היא מקשיבה לקולות הגברים
דברי עסקים, לשון מעשים
בחדרם הילדים זה כבר נמים
אצבעותיה שום ולימון
וחברבורות.
מתוך הבית
בין כתליו הנושמים
הרושמים?
נפרצים מסלולים
למקומות, היכונו

עוד
פוסטים