הכלב הזה רצה את הגרון שלי

Date

היה הכלב השחור הזה

זאב צעיר עם עיניים לופתות

שליח חימה מזהרת

התנפל עלי בפתח מסעדה יקרה מידי.

היא מגישה לי צלעות

אני מכישה את הארנק.

הכלב הזה רצה את הגרון שלי

הטלאי שמחבר בין הגולגולת הממולאת

להלמות הלב הנגוס הזה.

הכלב הזה רצה את הגרון שלי

רירי תבע צלע מבושלת

בבטני נביחה.

עוד
פוסטים