יכולה לו

Date

עברו מספיק שנים כדי שאוכל לכתוב על האיש עם המצח הרחב הגבוה והשיער הקשה והכהה הרבה מאוד שנים וכבר אין שום חוטים שמקשרים בין החיים העכשוויים שלו ושלי והתודעות נחות ממסרים סותרים הנה כי כן נמחה מדמי לחלוטין ולכן אפשר לעסוק בו מבלי פציעות סרק ולהתבונן במשקפת הזמן במי שהיינו אז ובדרמה הקצרה והאכזרית שלנו ובאופן שבו עיצבה את חיי הבאים חותרת נגד שיר ההרס שהיינו והיינו הו ממרום ההצטלבות היוקדת הנואשת למורד שפל השפלים המשפיל כי היינו הוריו של מדרון זה והרינו אותו בלי דעת ולכן פרץ מבטני שקודם נבעה אהבתו ואז טינתו סלידתו בגידתו ולבסוף זרותו ורק זרותו האחרונה הרשתה לי לכתוב עליו והניחה לו לבקר בחלומותיי בדיוק פעם בחצי שנה ולשוב לתפקידו הקדום ולחצוב בי בשיני החלב שלו אבל בבוקר אני האמא ואני בוראת את עולמי הבריא ויכולה לו

עוד
פוסטים