קדירה. שירה

Date

קדירת השיער הפחמי של האשה הזרה

ועיניה, הכידונים

במסעדה מהבילה

זיעת גופם של פלוני ואלמונית משוכפלים

מישהו אמר בשולחן אחר, הזוגיות!

אלוהים אדירים את נרעדת, שפלה

את שונאת את עצמך בהתכוונות גדולה

 

עוד
פוסטים