אין לי מלבדו דבר

Date

לפנות ערב באתי אל חדרי.

מפני הבל פיו של העולם נמלטתי

ורק בו ידעתי

אין לי מלבדו דבר.

הוא הריק

הדובר אותי

מראה משוננת ללא קליפה.

לקיומם של הדברים האחרים

הנחתי לגווע

ברחוב ללא מוצא.

מכאן הישן הסתחרר ונמחה

ילדיי דהו ממסכי הביוגרפיה

בגדיי קמלו.

מצב חשבון עדכני-

סרבני.

האד שעל החלון היה לבטון,

מנעולי שכחה נפרמו.

בקעתי.

עוד
פוסטים