זרדים

Date

זרדים מחלומות אחרונים

היו צעדים שלך בתוכם.

האדמה נאנחה

ונבקעה בי

הקץ לשכחה.

התנערתי וקמתי

the fog up the hill,_10640789_l

 

עוד
פוסטים