התעוררת

Date

התעוררת בסירה בחתך הלילה

חותרת בתנודות המים

בכסיפתם הדוממת אל משוט

בוצע בהם בעדיני ע ד י נ ו ת.

השכבות נכנעות לו

חשכה מזדככת פנימה החוצה

ובמרחק

ערפל לופת את עוגני המחר

ציפורי חרטה

פוערות מקורן האילם

המצולות נועלות לסתות

אמהיות

על קצה המשוט.

עוד
פוסטים