העיר, העור והבית

מי שלא היה לו בית, מטפורית או מעשית, עלול לחוות געש תחושתי תת עורי בקריאה בספר השירה היפה של גל קוסטוריצה, מהגרת. הגירה, תלישות ועמדת התיירת מזדמנת בעיר ובבית היא תמה מרכזית בו, לצד תמות נוספות: הזוגיות והאהבה כבית חלופי שמביס את השייכות למקום, לעיר. הגוף, שהופך להיות כמעט אובייקט בפני עצמו, כלי לדברור תחושות […]